Äga och bo i bostadsrätt

Du som bor i bostadsrätt ska tillsammans med övriga bostadsrättshavare ta väl hand om den egna lägenheten och de gemensamma utrymmena

I föreningens stadgar står var gränsen för bostadsrättshavarens ansvar går och där föreningens ansvar tar vid. 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla bostadsrättshavare solidariskt delar på driftskostnaderna. Månadsavgiften är inte en hyra utan en avgift till föreningen. Avgiften betalar bland annat vatten, värme och underhåll samt räntor och amorteringar på de lån föreningen tog när den bildades. En välskött förening innebär att kostnaderna för boendet kan hållas låga.

Genom den insats du betalade äger du rätten att bo i en lägenhet, du äger alltså inte lägenheten utan det är föreningen som äger fastigheten.