Kontakt

Mejla gärna frågor till föreningsmejlen. Styrelsen arbetar med föreningsfrågor på fritiden och har styrelsemöte minst en gång i månaden. Vi läser av inkorgen löpande och svarar så snart som möjligt. Ni kan även skriva inlägg på föreningens Facebooksida: Brf Skruven 11 om ni har frågor och idéer som ni vill dela med flera medlemmar.

Mejl
skruven11@gmail.com

Hemsida
brfskruven11.bostadsratterna.se

Facebook
Brf Skruven 11

Brevlåda
Entré i A-porten

Adress
Brf Skruven 11
Högalidsgatan 52A
117 30 Stockholm

 

Kontaktuppgifter till bostadsrättsägare

Styrelsen vill göra det lättare att dela information med medlemmarna och därför vill vi samla in era mailadresser. Vår tanke är att dela föreningsinformation via mail, Facebook och hemsida.

Därför ber vi er att fylla i era kontaktuppgifter på nedanstående underlag.Vi kommer självklart dela samma information till boende som inte har någon mailadress, men för att både värna om miljö och föreningens pengar så vill vi skriva ut så lite papper som möjligt. Vi skulle också vilja ha era telefonnummer ifall vi behöver komma i kontakt med er i mer brådskande ärenden. Även här ber vi de som hyr en lägenhet i andrahand att tala med lägenhetsinnehavaren så att kontaktuppgifterna lämnas in. Oavsett om du har en mailadress eller inte ber vi er lämna ifylld lapp i styrelsens brevlåda snarast.
Blankett

Tack på förhand!

/Styrelse