Försäkringsskydd

Viktigt meddelande angående Försäkringsskydd för medlemmar och boende

Av kostnadsskäl och av praktiska skäl i samband med att föreningen har bytt försäkringsbolag har styrelsen beslutat att bostadsrättstillägget ska tecknas på respektive medlems hemförsäkring. Det kollektiva skyddet kommer att upphöra den 1 mars 2017.

Tidigare har ett kollektivt bostadsrättstillägg ingått i föreningens försäkring. Detta upphör den 1 mars 2017 i samband med att föreningen byter försäkringsbolag. Bostadsrättstillägget skyddar dig som medlem mot kostnader som uppstår till följd av skador på fast inredning i lägenheten. Exempelvis skador i badrum, kök, vitvaror. Försäkringsskyddet i bostadsrättstillägget är nödvändigt som skydd för fast egendom i lägenheten. Medlemmens ansvar för fast egendom i lägenheten regleras i Bostadsrättslagen kap 6  § 12.

Med stor sannolikhet har många av medlemmarna redan tecknat bostadsrättstillägg i hemförsäkringen, men vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera detta, och teckna bostadsrättstillägget ifall det saknas i hemförsäkringen.

För allmänna funderingar hör av er till Osséen Försäkringsmäklare på tel. 08-545 165 80 alternativt någon i styrelsen.

Vänligen Styrelsen

2017-02-16